Επίλυση προβλήματος redirect loop στο Wordpress σε php 5.6 - fpm by nginx - Astarte Media

Επίλυση προβλήματος redirect loop στο WordPress σε php 5.6 – fpm by nginx

Ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ πιθανό (σίγουρο!) ότι θα προκύψει σε ένα site βασισμένο στο WordPress, όταν η php ρυθμιστεί στην έκδοση 5.6 σαν εφαρμογή FPM παρεχόμενη από τον nginx server είναι ένα redirect loop στο administrator panel του. Ο λόγος είναι ότι τα rewrite rules που βρίσκονται στο .htaccess δεν λειτουργούν καθώς το αρχείο δεν χρησιμοποιείται από τον nginx.

Προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα εισάγουμε τους απαραίτητους κανόνες στις ρυθμίσεις του nginx (για περιβάλλον Plesk στη φόρμα Additional nginx directives, για cPanel επεξεργαζόμαστε το αρχείο /etc/nginx/nginx.conf), οπότε έχουμε:

α) για τα αρχεία

rewrite !.(js|ico|gif|jpg|png|css|pdf|mov|mp3|eot|svg|ttf|woff|otf|txt|swf)$ /index.php break;

β) για το front end, τις σελίδες και το admin panel αντίστοιχα

rewrite /$ /index description.php break;
rewrite /wp-admin/$ /wp-admin/index.php break;

try_files $uri $uri/ /index.php;

γ) για πολυγλωσσικό WordPress (αντικαθιστάτε τα «el», «en» κτλ. με τα directories των γλωσσών σας

rewrite /el/$ /el/index.php break;
rewrite /en/$ /en/index.php break;

Leave a Comment!

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *